Gezondheid en zorg« Ga terug naar het folderoverzicht

Cholera

De ziekte

Oorzaken:  De infectie wordt verspreid via besmet voedsel en water, of van persoon op persoon doordat de handen besmet zijn met ontlasting. De meeste grote epidemieën van deze ziekte ontstaan via vervuild water.

Verschijnselen:  De tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen ligt meestal tussen de 1 en 3 dagen. De bacteriën produceren een giftige stof (een toxine), die verantwoordelijk is voor de symptomen.

  • Plotseling opkomende zeer dunne diarree
  • misselijkheid
  • braken

Het gevaar is vooral uitdroging, dat kan levensgevaarlijks zijn.

Preventie:  Hoewel er in ontwikkelingslanden regelmatig cholera voorkomt krijgen toeristen deze vorm van besmettelijke diarree zeer zelden. Zij kunnen namelijk meestal beschikken over schoon drinkwater. Belangrijk is natuurlijk wel een goede hygiëne in acht te nemen. Zie hiervoor de folder reizigersdiarree en veilig drinkwater.

Een vaccinatie tegen cholera (Dukoral), die overigens niet tegen alle cholera bacteriën werkt, wordt voor reizigers dan ook niet aanbevolen.

Dukoral en Cholera: 

Dukoral is een vaccin tegen sommige bacteriën die cholera kunnen veroorzaken. U moet het slikken. Het zijn 2 doses die met minimaal een week tussenpozen ingenomen moeten worden. Kinderen van 2 tot en met 5 jaar mogen de halve doses gebruiken. Bij kinderen vanaf 6 jaar werkt het ongeveer 2 jaar.

De fabriek heeft het op de markt gebracht als een vaccin tegen cholera. Het voorkomt echter zeker niet alle gevallen van cholera. Omdat cholera voor de gewone reiziger geen speciaal risico oplevert wordt het niet geadviseerd te nemen.

Dukoral en Reizigersdiarree:

Het vaccin blijkt ook tegen een deel van de verwekkers van reizigersdiarree te werken. Deze ziekte heeft andere verwekkers dan cholera. Het zou tegen deze verwekkers ongeveer 3 maanden werkzaam zijn. Omdat het ook hierbij maar voor een deel werkzaam is en reizigersdiarree meestal geen gevaarlijke ziekte is wordt het niet geadviseerd te gebruiken.

Omdat Ducoral in tegenstelling tot antibiotica geen resistente bacteriën oplevert zou het overwogen kunnen worden bij gezonde reizigers die echt alles willen doen om diarree te helpen voorkomen. Denk aan topsporters, een belangrijk congres. Medisch gezien is het dan minder schadelijk dan een antibioticarecept.

De in de folder reizigersdiarree besproken preventieve maatregelen tegen diarree blijven heel belangrijk omdat het middel lang niet tegen alle verwekkers werkt.